Čolek obecný (Triturus vulgaris

  

 

 

Ochrana :   Silně ohrožený druh 

Popis : Nejmenší český čolek, štíhlého do 10 cm dlouhého hnědého tmavě hnědě skvrnitého těla. Hlava je podélně pruhovaná dále po těle pruhy přecházejí v řady skvrn. Výrazně se liší svatební háv samce a samice od běžného vzhledu mimo období rozmnožování. Ve vodním prostředí v době rozmnožování samcům naroste velmi široký ocasní a zubatý hřbetní lem a rovněž lem mezi prsty zadních končetin. Samice má lem pouze na ocase. Samička je méně výrazná, světlehnědá s drobnými tmavými skvrnkami.

 Biologie :  Čolka obecného potkáme většinou na jaře (často už v únoru) v mělkých prosluněných tůních, kde probíhá páření a kladení vajíček. Jedna samice dokáže naklást až 300 vajíček. Jinak žije v parcích lesích a na loukách ve svém skromnějším nenápadnějším hávu.  Živí se drobnými členovci ale také například vajíčky skokana skřehotavého, se kterým se setkávají v době rozmnožování. Je to výborný a rychlý plavec. V nepravidelných intervalech čolci svlékají pokožku. Larvy čolků se líhnou po 14 až 20 dnech a do velikosti cca 4 cm mají vnější keříčkovité žábry, které většinou během metamorfózy ztrácejí.  

 

Výskyt na Bílinsku : Jsou známi v z mnoha vodních tůní na výsypkách i z některých požárních nádrží  a návesních rybníčků. Mimo dobu rozmnožování je možno na ně narazit v úkrytech pod kameny. Jejich výskyt na rekultivovaných plochách je omezen, protože jejich rozmnožovací biotopy většinou ovládnou žravé plevelné ryby.