Ropucha zelená  (Bufo viridis

  

 

©K.Mach

 

Ochrana : Ohrožený druh 

 

Popis:  Menší ale výrazně zbarvená ropucha. Dorůstá velikosti 5 -9 cm. Tělo žáby je šedavě bílé  až světle šedozelené s výraznými šedozelenými černě orámovanými " leopardími" skvrnami. První setkání s touto žábou v přírodě  na člověka dělá dojem, že se setkal s nějakým uprchlíkem ze  zoo.  Tělo je plošší a jakoby hranatější,  než u známé ropuchy obecné. Parotidy (žlázy za očima) jsou relativně větší než u ropuchy obecné. Na vrcholcích bradaviček na kůži jsou často rezavé skvrny. Sameček má hrdelní rezonátor. 

 

Biologie :  Podobně jako ostatní naše ropuchy se ropucha zelená zdržuje více na suchu než ve vodě. Mnohem méně ji však najdeme v blízkosti lidských sídel. Přímo rájem je pro ni devastované, dosud nerekultivované  prostředí výsypek, kde se také rozmnožuje. Ze svého zimního úkrytu v zemi, pod kameny a pod. se vypravuje k vodním plochám v dubnu, aby se zde pářila. samci v té době vydávají hlasitý zvonivý cvrkot. Samice klade rosolovité řetízky drobných vajíček. Pulci u nás metamorfují koncem srpna až v září. Živí se drobnými bezobratlými živočichy, které nejprve chvíli pozoruje a pomalu se k nim přibližuje a posléze je uchvátí výpadem svého dlouhého lepkavého masitého jazyka. Nepohybující se kořist pro žáby jakoby neexistovala.

 

Výskyt na Bílinsku :Je to méně rozšířená a skrytě žijící žába, u vody ji lze spatřit o něco  déle než ropuchu obecnou (ještě i v červnu) ale v podstatně menším množství.  Při  jarních záchranných akcích na výsypkách  během dne odchytíme kolem 2-3 exemplářů.