Užovka obojková (Natrix natrix) 

  

 

©M.Machová

 

Ochrana : Ohrožený druh 

Popis: Štíhlý až 150 cm velký had (samice jsou o něco větší) . Tělo je šedé barvy často s drobnými skvrnkami nebo podélnými pruhy. Břicho je bělavé nebo žlutavé. Naprosto typickým znakem jsou žlutavé až bělavé skupiny šupin ve tvaru měsíčků za očima a několik světlých šupin pod očima. Oči užovky mají kulaté zornice na rozdíl od zmije, která je má svisle čočkovité.     

 

Biologie :  Užovka obojková je hadem vázaným na vodní biotopy. Výborně plave nebo se potápí a živí se převážně vodními živočichy – rybami a obojživelníky. Roztažitelné čelisti umožňují užovce pozřít i dospělou ropuchu. Je aktivní hlavně za dne, kdy může dosáhnout sluněním správné pracovní teploty do chladivé vody. K zimnímu odpočinku zalézá koncem září do rozličných přírodních dutin. Vylézá odtud koncem března a od začátku května se páří. V červenci nebo srpnu klade samička 20 – 30 vajec velikosti asi 2 cm v kožovitém obalu do hromady tlející rostlinné hmoty (hromady kůry, pilin, kompostu). Mláďata se líhnou v říjnu a jsou asi 20 cm dlouhá. Jejich zbarvení je shodné s dospělými.    

 

Výskyt na Bílinsku : na Bílinsku je užovka obojková  hojná u vodních ploch, zejména tam, kde má zároveň dosti příležitostí k rozmnožování a dostatek kořisti. Na devastovaných plochách byla pozorována jenom vzácně. 

  

 

Fotogalerie (© obrázky 1.2,3,4 - M. Machová , 5,6,7  - K. Mach)

Dospělec Oko hlava břicho vejce mládě mládě