Vajíčka bývají nakladena v hromadách tlejícího rostlinstva, tento shluk byl nalezen v kupce kompostu, v asi 30 cm hloubce.