Dvaceticentimetrové mládě již s přehledem palve a živí se převážně larvami obojživelníků či rybím potěrem.