Kulatá zornice jasně ukazuje, že jde o užovku a nikoli o zmijovitého hada, který ji má svisle  zúženou.