Zmije obecná (Vipera berus

  

 

 

Ochrana : Kriticky ohrožený druh

  

Popis : Poměrně tlustý had dorůstající 60 cm, s červenavýma očima se svisle orientovanou čočkovitou zornicí obyčejně šedého zbarvení s typickou klikatou čarou na hřbetě. Existuje rovněž černá variace zmije. Samice mají hřbetní pruh poněkud světlejší s odstínem do hněda. Břicho je černé, často skvrnité, v ocasní části běložluté až oranžové. Oproti užovkám je nejpodstatnějším znakem tvar zornice (užovky ji mají kulatou) a masivnost těla s rychle se zužujícím krátkým ocasem.  

  

Biologie :  Zmije obecná je jediný náš jedovatý had. Svou kořist,  kterou tvoří převážně menší obratlovci, zejména myši, nejprve uštkne a pak pronásleduje až do skonu nebo znehybnění oběti. Kořist pronásleduje díky svému vynikajícímu čichu . Aktivní je během dne, vyráží z úkrytu již z rána a začíná se stočená  vyhřívat na slunci dokud nedosáhne 33°C. Páření probíhá od dubna do května, často za přítomnosti a soupeření několika samců.  Několikaměsíční embryonální vývoj probíhá v těle samice, mláďata se rodí v tenkém blanitém obalu, ze kterého se záhy osvobozují. Hadi se na zimu v říjnu  uchylují do děr v zemi, pod pařezy. Největším nepřítelem zmije je ježek a někteří draví ptáci.

    

Výskyt na Bílinsku : Zmije se na Bílinsku nepochybně vyskytuje, jez náma z kamenitých svahů vulkanických kopců Českého středohoří.