Skokan skřehotavý  (Rana ridibunda

  

 

©K.Mach

 

Ochrana : Kriticky ohrožený druh 

 

Popis:  Tento skokan  je největším českým obojživelníkem. Samice dosahují velikosti až 12 cm. Ve zbarvení těla se objevuje zelená barva ve velmi variabilních proporcích spolu s šedou, černou (v oválných skvrnách) a hnědou. Často je možno vedle sebe pozorovat několik exemplářů sedících na břehu v barvách od sytě zelené po tmavě hnědou se zeleným pruhem uprostřed zad. Mladé exempláře mývají vybarvení méně výrazné a může u nich dojít k zaměňování s jinými druhy skokanů. Nejdůležitějšími odlišovacími znaky jsou zbarvení rezonátorů u samců (kouřově šedé s černými skvrnkami), oválné tmavohnědé skvrny na hřbetě a zadních nohách a skoro vždy přítomný zelený pruh uprostřed hřbetu.   Odlišení ve tvaru pářicích mozolů u samců a délky zadních holeně  ulovení zvířete, proto je zde neuvádíme.

 

Biologie :  Stejně jako ostatní "zelení skokani je vázán na vodu, především břehy stojatých vod jsou jeho domovem. Nikdy se nevyskytuje dále jak  1-2 skoky od vody, ve které se cítí nejbezpečněji a prchá tam při sebemenším vyrušení. Kolem vody tohoto skokana najdeme celoročně mimo období zimování (říjen až duben). Zimuje přímo ve vodě. Od dubna do června probíhá kladení vajíček, v té době se žába nejvíce hlasově projevuje typickým skřehotáním.  Samice klade do vody velké shluky asi 0,7 cm velkých vajíček. Metamorfóza poměrně velkých hnědošedě jemně skvrnitých pulců pulců v žabičky probíhá v našich podmínkách od konce srpna do září.  Živí se drobnými bezobratlými živočichy, velká žába však dokáže pozřít i ptačí holátko, či například čolka, nebo mladou užovku. 

  

Výskyt na Bílinsku : přes celkové ohrožení v rámci ČR je tento skokan, milující teplejší oblasti, na Bílnsku nejhojnější žábou v okolí stojatých vod. V obrovských počtech obývá obzvláště prostory devastované těžbou, rekultivované plochy běžný je na březích návesních rybníčků.  V návesních rybníčcích  může být až několik skokanů na pět metrů břehu. Najdeme ho i na samém dně dolu Bílina a v podstatě v jakékoli tůni vzniklé na výsypkách.    Při záchranných akcích na výsypkách běžně během dne odchytíme kolem 200 exemplářů na ploše zhruba 3 fotbalových hřišť.