Užovka hladká (Coronella austriaca) 

  

 

 

Ochrana : Silně ohrožený druh 

Popis: Silná drobná užovka dorůstající 60 - 70 cm. Základní barva hnědavá až červenohnědá u samců a šedá až hnědošedá u samic. Kresbu na hřbetu tvoří drobné tmavé tečky a skvrny, které mohou splývat do nezřetelných podélných pruhů. Po stranách hlavy se táhne tmavý pruh od nozder přes oko až na krk. V zadní části hlavy a v týlu je patrná tmavá vzadu vykrojená skvrna.  Samec má břicho červenohnědé až oranžové, samice šedé nebo šedočerné. Břicho může být rovněž slabě skvrnité   

 

Biologie :  Užovka hladká se vyskytuje ve slunné krajině bohaté na úkryty - okraje lesních a polních cest, meze. Žije i v lidských sídlištích. Nejlépe jí vyhovuje nadmořská výška od 300 do 600 m i když stoupá až do 1 500 m. Je věrná svému stanovišti. Zimoviště vyhledává až v polovině října či dokonce v listopadu, opouští jej v dubnu. Samička rodí 2 -15 živých mláďat v průhledných obalech 15 cm dlouhých. Živí se hlavně ještěrkami a mláďaty rejsků a hlodavců nebo drobných ptáků.

 

Výskyt na Bílinsku : na Bílinsku je užovka obojková  vzácná, evidujeme ni v okolí Bořně, odkud proniká až do zahrádek na pražském předměstí. 

  

 

Fotogalerie (©  1,2,3 -  K. Mach)

Oko Mládě Hlava Břicho mláděte