Ropucha obecná  (Bufo bufo

  

 

©K.Mach

 

Ochrana : Ohrožený druh 

 

Popis:  Velká hnědě, rudohnědě až hnědošedě zbarvená  ropucha. Dorůstá velikosti 10 cm. S ropuchou obecnou se ve svém životě setká asi každý. Na řadu lidí působí její zjev odpudivě, zejména bradavičnatý povrch těla vyvolává jistý odpor. Samice jsou výrazně větší než samci (2 -3x). Za očima má ropucha výrazné jedové žlázy (parotidy). Oči nevystupují jako u jiných žab, což je dáno převážně suchozemským způsobem života. Břicho je krémově hnědé s tmavším mramorováním.  

 

Biologie :  Ropucha obecná se zdržuje většinu života na souši. Do vody se stahuje časně zjara na krátké období páření (začátek dubna). Samice,  často ověšená i několika samci, klade dlouhé řetízky drobnějších rosolovitých vajíček, které vytvářejí shluky. Samci nemají vyvinutý hrdelní rezonátor, takže se ozývají poměrně tichým "kró- kró".   Ropucha se živí převážně suchozemskými bezobratlými slimáky, žížalami, larvami, hmyzem ale větší exempláře dokážou pozřít i mláďata malých obratlovců například myši nebo užovky. Ropucha zimuje na roztodivných místech, kde je alespoň trochu vlhko, velmi často ve skulinách, pod kameny, v hromadě písku nebo cihel, ve sklepech, garážích, zahradních altánech atd.  

 

Výskyt na Bílinsku : Na bílinsku je to určitě nejrozšířenější žába, protože její rozšíření není limitováno ani výškově ani vzdáleností od vody. Mapku rozšíření je třeba v tomto případě  brát s rezervou ta odráží pouze lokalizaci míst, kde se s ropuchou setkal autor tohoto popisu. Zdá se však, že devastované plochy ropuše nevyhovují, protože během záchranných akcí bývá ulovena jen zcela výjimečně. Předpokládáme proto její rozšíření především na nedevastovaných plochách. Zcela běžně se s ní setkávají zahrádkáři a majitelé rodinných domků, lze ji potkat i v centru Bíliny. Ropucha využívá lidských sídel k zimování, na zahrádkách je pro ni hojnost potravy. Jedná se o vysoce užitečného živočicha, proto je velmi záhodno podporovat rozmnožování ropuch budováním a ochranou mělkých nádrží.  Zarybněné plochy nejsou pro jejich rozmnožování vhodné, protože poměrně malí ropuší  pulci se stávají kořistí mnoha druhů ryb a vodního ptactva.