Rosnička zelená  (Hyla arborea

  

 

 

  

Ochrana : Silně ohrožený druh 

 

Popis:  Tato asi nepopulárnější česká žába je všem velmi dobře známa jako symbol předpovídání počasí.  Dosahuje velikosti 3,5 až 5 cm. Sytě světle zelená barva hřbetní části těla, bílé břicho a hrdlo a tmavý pruh táhnoucí se od nozder přes oči až k ramenům jsou pro ní natolik typické, že ji nelze zaměnit s jinou žábou. Vyskytují se však i rosničky hnědé a dokonce i bílé.  Samci mají a užívají hrdelní rezonátor, který dokážou nafouknout do značných rozměrů. Na prstech mají tyto žabky malé přísavky.

 

Biologie :  Přítomnost rosničky v krajině obyčejně nepoznáme, podle toho, že bychom žábu potkali, ale podle typického samčího volání "bre-ke -ke-ke" nebo "kre -ke -ke...". Rosnička většinu času tráví v korunách stromů nebo na stoncích rákosu a orobince, kde svojí barvou splývá s okolím. Zimní období přečkává v zemi. Probouzí se v dubnu, kdy se stěhuje k vodním plochám a tokům. Pulci rosniček jsou hnědaví s typickým vysokým ploutevním lemem jdoucím až na hlavu a zlatavými skvrnkami v břišní části. Vajíčka rosniček jsou nejmenší z našich žab. Potravou rosničky je létavý hmyz, který žabky chytají přesně cílenými skoky a vymrštěním jazyka.

  

Výskyt na Bílinsku : Dospělou rosničku se na území Bílinska dosud nepodařilo doložit. Nám se v roce 2004 podařilo během záchranného transferu v prostoru severozápadního okraje výsypky Pokrok ulovit dvě desítky pulců, podle popisu odpovídajících právě rosničce, je tedy pravděpodobné, že v této oblasti se rosnička vyskytuje.