Zpět mapu     Zpět satelitní mapu

Co se děje v přírodě ?

Víte že ...

 - dominanta města - hora Bořeň  je vulkanického původu, je tvořena znělcem (fonolitem) a její objem činí 13 miliónů m3?

-povrchový lom Bílina vytěží ročně až 10 miliónů tun hnědého uhlí a 55 miliónů m3 skrývkových zemin a že je světově významným nalezištěm zkamenělin třetihorních rostlin a známých léčivých bílinských koulí

-bílinská kyselka  vyvěrající z prastarého rulového podloží je díky F.A. Reussovi jednou z nejdéle probádaných minerálek v naší zemi a že ji lze považovat za jeden z důsledků z třetihorní sopečné aktivity? 

- v druhohorách se v oblasti Bíliny rozkládalo moře plné žraloků a hlavonožců? 

- řeka Bílina pramení v Krušných horách severozápadně od Jirkova a značnou část svého toku mezi Chomutovem a Mostem překonává v potrubí?

- na radovesické výsypce bylo 30.7.2003 ukončeno sypání a za její historii sem bylo přemístěno více jak 680 miliónú m3 zemin?

- Bílinsko oplývá významnými nalezišti minerálů včetně diamantu ?

- propadliny po hlubinném dolování uhlí v okolí bývalých Libkovic obývá vzácná vodní rostlina bublinatka?

- v okruhu 11 km kolem Bíliny můžete překonat výškový rozdíl přes 800 metrů  ze dna lomu Bílina (20 m.n.m) až na Milešovku (837 m.n.m)?  

- v uvedené oblasti se nachází  14  různě  chráněných maloplošných  území ?