Žichov - přehrada a okolí 

  

MAPA Letecké foto okolí lokality pohled na lokalitu od přehrady detail výchozu tufu v potoce pod přehradou .... tufové výchozy v potoce biotitový tuf
 GEO
          potok v zimě potok v zimě

 

Navigace :  lokalita Žichov - přehrada  se nachází jižně  cca 7 km od Bíliny. Údolí lužického potoka se zde silně  zařezává  do tufových hornin a vytvořilo tak podmínky pro přehrazení údolí a výstavbu sypané hráze  přehrady.Nejbližší zastávkou autobusu je zastávka Žichov na silnici Bílina - Louny. Odtud je možno jít jak přes obci Žichov a potom pohodlnou cestou začínající na severním okraji obce a nebo je možno jít od zastávky na sever směrem na Bílinu a cca 200m za měrunickým kamenolomem a dvojitou zatáčkou zahnout na polní cestu doleva (k vlastní lokalitě je to pak cca 1 km stále rovně po polní cestě. Lokalita je snadno dosažitelná i na kole Z Lužic do Měrunic zde vede dokonce úsek značené cyklotrasy (po polní cestě).      

Geologie :  Celé okolí přehrady je budováno tektonicky zakleslým blokem  s vrstvou čedičových  tufů, vzniklých během  oligocénu explozivní vulkanickou činností. Během explozivní vulkanické činnosti v oblasti vznikala i nevelká jezera, která se plnila jemnými částicemi vodou splachovaného tufu, tyto usazeniny byly pozdějšími procesy stmeleny dolomitem a kysličníkem křemičitým na tzv. žichovské poloopály (v některých převažuje dolomit v jiných opál). 

Minerály a fosílie :  lokalita je poměrně rozsáhlá a je jak lokalitou paleontologickou tak lokalitou mineralogickou. Mineralogické nadšence uspokojí výskyt částečně navětralých krystalů augitu (převažují zploštělá dvojčata) o rozměrech od 0,5 do 2 cm vyvětrávajících z tufů v zářezu cesty sestupující k přehradní hrázi. Výše po proudu nad přehradou se tufy mění na biotitové a ze zjílovělých tufů v korytu potoka lze pohodlně (pokud zrovna není velká voda) sbírat až dvoucentimetrové oválně šestiboké tabulky a sloupečky tmavě hnědého biotitu. V tufu se nalézají rovněž poměrně nevzhledné žilky masivního aragonitu.  Paleontologickým i mineralogickým předmětem zájmu jsou občas nalézané úlomky páskovaných poloopálů  v polích především severovýchodně od přehrady. V nich lze vzácně nalézt otisky listů  oligocenní flóry nebo   drobné rybí kostry.V devatenáctém století zde byly Reussovými  sbírány běžně otisky několika druhů listů,  několika druhů ryb, 1 - 2  druhů žab a rybek a rovněž korýši.  Pokud v poloopálu není fosílie, nezoufejte  - páskovaný poloopál (někdy dolomit) je v naleštěné podobě velmi působivý. Původní lokalita  poloopálů, kde byl přímo zastižen výchoz této horniny byla v devadesátých letech minulého století zasypána a ž 7 m mocnou vrstvou výsypky hlušiny z měrunického kamenolomu a nelze ji proto dnes nalézt. V potočních nánosech v korytě lužického potoka  lze rýžováním  získat ojedinělá drobounká zrna pyropu, ilmenit a magnetit. 

Poznámka : Potok i samotná přehrada je v posledních letech silně znečištěna  - hlavním znečišťovatelem je zřejmě obec Měrunice se svými nelegálními splaškovými vodami.  Přesto je údolí velmi zajímavé a stojí za procházku, třeba s holinkami podél potoka. Přehrada je hojně navštěvována rybáři, koupajících vlivem znečištění ubývá. Procházku na tuto lokalitu lze spojit rovněž s návštěvou "Lužických šípáků" - chráněného území s výskytem dubu pýřitého východně od obce Lužice, nebo s blízkými  lokalitami Granátový vršek u Měrunic  a s vrchem   Číčovem u Hořence - rovněž námi popisovaných mineralogických lokalit. Z zmínku stojí rovněž archeologická lokalita na ostrohu nad přehradní nádrží, kde je prokázána dílna na na výrobu kamenných nástrojů z  křemence z období neolitu.