Potok eroduje své vlastní hlinité náplavy a při tom obnažuje kořeny topolů olší a vrb.