"Bílinské sojky" při rýžování těžkých minerálů v potoce pod přehradou.