V zářezu cesty klesající od severu k hrázi přehrady jsou patrné výchozy hnědošedého tufu.