Živočichové Miocénu

 

 

hmyz - termiti

hmyz - mravenci

hmyz - vážky

hmyz - pošvatky

hmyz - včely, vosy

hmyz - cikády

hmyz - mouchy

hmyz - brouci

plži

mlži

ryby - jelec

ryby - lín

ryby - blatňák

obojživelníci - žáby 

plazi - želvy

ptáci