Žáby (Anura, Froschen, Frogs...)

Skokan  (Rana sp.)               čeleď :  skokanovití (Ranidae)

taxonomie:  třída obojživelníci (amphibia) řád žáby (Anura)  čeleď skokanovití (ranidae)

velikost:   do 6 cm

ekologie: pravděpodobně běžní obyvatelé vodních ploch a močálů v oblasti bílinské delty,

současné ekvivalenty:  typickým představitelem současných skokanů je dnes na výsypkách v okolí Bíliny hojně rozšířený skokan skřehotavý (Rana ridibunda), který je také fosilnímu exempláři nejpodobnější,

známé fosilní pozůstatky a projevy života: 2x nalezen otisk kostry dospělého exempláře otisk, běžné jsou ovšem projevy života pulců žab v podobě důlků ve vrstvičkách jezerních jílů a fosilizovaných pulčích výkalů tamtéž,  absence kosterních pozůstatků pulců se vysvětluje tak, že nedocházelo k žádným hromadným úhynům pod vlivem ekologických činitelů, takže pulci  normálně metamorfovali do podoby žab, narozdíl od Lokality Libouš v chomutovské části pánve, kde jsou známy bohaté nálezy výhradně velkých pulčích kostřiček blatnicovitých žab rodu Pelobatidae

rozlišovací znaky:    na Bílinsku se zatím jedná o jediný nalezený fosilní rod z období miocénu  - kosterní pozůstatky vyžadují oko odborníkovo, 

lokality: Lom Bílina

  

Rana sp.