Jelec (Leuciscus, Chub, Döbel, Chevaine ...)

 

Jelec  (Palaeoleuciscus chartaceus )           

 

taxonomie:  třída paprskoploutví (Actinopterygii), podtřída kostnatí (Neopterygii), řád máloostní (Cypriniformes),  čeleď kaprovití (Cyprinidae)

velikost:   do 12 cm

ekologie:  nejhojnější ryba severočeského miocénu obývající rozlehlé plochy mělkých stojatých vod, živil se planktonem, hmyzem spadlým na hladinu a možná i rostlinstvem, v nádržích se pohyboval ve velkých hejnech

současné ekvivalenty:  řada druhů jelcovitých ryb Evropy a Asie

známé fosilní pozůstatky části živočicha: otisky zuhelnatělých koster

rozlišovací znaky:    menší rozměry, protáhlé tělo, vykrojená ocasní ploutev, ostře zakončené ploutve, hřbetní a břišní ploutve svisle nad sebou zhruba nad středem těla, relativně velké oči, lehce spodní ústa        

lokality: Lom Bílina (Břešťany)  

 

  

Paleoleuciscus - jelec Paleoleuciscus - jelec Paleoleuciscus - jelec