U drobných exemlpářů je řada určovacích znaků těžko rozlišitelná.