Želvy (Testudines, Schildkröten, Turtoises...)

Kožnatka  (Trionix sp.)               čeleď :  Kožnatkovití (Trionychidae)

Želva  (Emys sp.)                        čeleď :  Emydovití ? (Emydidae ?)

 

Kajmanka (Chelidropsis sp.)      čeleď : Kajmankovití ? (Chelidridae ?)

 

taxonomie:   třída plazi (Reptilia), podtřída (Anapsida), řád želvy (Testudines)

velikost:   25 - 45 cm

ekologie:  Poměrně běžně se vyskytující živočichové močálů jezer a řek v miocenní krajině na Bílinsku, jejich biotopy se překrývají, všechny  druhy želv byly podobně jako dnešní vodní želvy dravé - jejich potravou byli měkkýši, hmyz, ryby a obojživelníci.

současné ekvivalenty: uvedené rody mají zástupce v bahenních a vodních biotopech tropů a subtropů současné jihovýchodní Asie v Afriky i  Jižní Ameriky, rod Emys  přestavuje i evropská želva bahenní.

známé fosilní pozůstatky části živočicha: otisky krunýřů, někdy zbytky zuhelnatělé kostní hmoty

rozlišovací znaky:    Pro rod Trionix jsou typické hlavně otisky kožovitého krunýře typické hustě důlkatým povrchem po obvodu krunýře bývají patrné výrazné kostní výběžky v podobě žeberních paprsků. V ose krunýře bývá jasně zřetelná páteř. Otisky krunýřů rodů Celidropsis a Emys jsou naopak typické spíše hladkým povrchem a rovným okrajem krunýře s děleném na štítky běžně známé u želv s kostnatým krunýřem mnoha rodů.   Na lomu bývá zřetelná někdy i porézní stavba kostí,  pokud je kostní hmota zachována.        

lokality: Lom Bílina nepříliš hojné (zatím nalezeno asi 15 exemplářů) nicméně nejhojnější z větších živočichů

  

Trionix sp. Emys sp.