Pravěká příbuzná želvy bahenní (rod emys) - zbyl pouze otisk krunýře . Uprostřed je zřetelná rozpuštěná pátěř, která je součástí krunýře. Patrné jsou rovněž 4 oblasti přirůstání končetinových pletenců.