Lín (Tinca, Tench, Schleie, Tanche, ...) 

 

Lín  (Palaeotinca obtruncata )           

 

taxonomie:  třída paprskoploutví (Actinopterygii), podtřída kostnatí (Neopterygii), řád štikotvární  (Esociformes)  čeleď kaprovití (Cyprinidae)

velikost:   10 - 45 cm

ekologie:  poměrně běžná ryba, žijící pomalým životem spíše při dně, často ve spleti rostlinstva, živila se stejně jako dnešní lín převážně bentickými drobnými organizmy, na rozdíl od dnešního lína byl jeho předek pohyblivější se větší schopností pronásledovat kořist

současné ekvivalenty:  palaeotinca má jasného potomka v současnosti v podobě druhu Tinca tinca – Lína obecného běžné evropské ryby

známé fosilní pozůstatky části živočicha: otisky zuhelnatělých koster

rozlišovací znaky:    relativně vysoké nahoru vyklenuté tělo s plochým břichem, s kulatě zakončenými ploutvemi, s ocasní ploutví pouze velmi slabě vykrojenou, řitní ploutev blízko ocasní, velká hlava  s výsuvnou  horní čelistí s mohutnými skřelemi a  suspensoriem, samice má slabší krajní paprsky břišních ploutví – samec je má velmi silné, velmi drobné šupiny 

lokality: Lom Bílina (Břešťany) – největší ryba

  

Palaeotinca - lín