V tomto případě se jedná o velkou samici, což dokládají slabé okrajové paprsky břišních ploutví.