Blatňák (Umbra, ...) 

 

Blatňák  (Umbra sp. )           

 

Taxonomie:  třída paprskoploutví (Actinopterygii), podtřída kostnatí (Neopterygii), řád máloostní (Cypriniformes)  čeleď blatňákovití (Umbridae)

velikost:   5 - 13 cm

ekologie:  vzácná menší dravá ryba skrývající se ve spleti rostlinstva v teplých mělkých stojatých nádržích lovící výpady tlamy menší rybky a i drobné bezobratlé, krátko žijící druh (3 roky)

současné ekvivalenty: byli velmi blízcí dnešní mu blatňákovi tmavému (Umbra krameri) žijícímu dnes v povodí Dunaje a Dněstru

známé fosilní pozůstatky části živočicha: otisky zuhelnatělých koster, jednotlivé velké kulaté  typické šupiny

rozlišovací znaky:    vzadu posazená protáhlá hřbetní ploutev, zakulacená ocasní ploutev (stejně jako ostatní ploutve), břišní a řitní ploutve posunuty za polovinu těla dozadu, oči relativně velké v poměru k hlavě

lokality: Lom Bílina  (Břešťany)

 

  

Umbra - blatňák Umbra - blatňák