Botanika
zpět na úvod stav vegetace vývoj vegetace literatura lokality druhy zpět příroda
význam.stromy !!! Soutěž !!!