PYRIT

  

Chemický vzorec:   FeS2

Krystalová soustava:   krychlová

Barva:   světle mosazně žlutá, často pestře naběhlý

Vryp:   hnědavě nebo zelenavě černý

Lesk:   kovový

Štěpnost:   nezřetelná

Tvrdost:   6,0-6,5

Hustota:   4,9-5,2

Lokality: lom Bílina, Lahošť-Jeníkov  

 

Přestože řada zobrazovaných ukázek  ukázek pyritu má dokonale vyvinuté krystalové plochy, jedná se o různé typy konkrecí. To znamená, že krystaly minerálu nerostly volně do prostoru, ale vyrůstaly z krystalizačních jader a postupně zatlačovaly okolní (většinou jílovou) zeminu. Vznikaly v době pohřbívání jílové  nebo vápenato-jílové usazeniny nebo později jako důsledek činnosti síran-redukujících bakterií, které konzumovaly organickou hmotu v sedimentu a pórové sulfátové roztoky, ze kterých získávaly kyslík. Při tom produkovaly sirovodík, který reagoval se železem za vzniku disulfidu. Specifickou formou konkrecí tvořených pyritem a markazitem jsou i tzv. Bílinské  koule o jejichž vzniku si můžete přečíst na speciální stránce, stejně jako se můžete přepnout na jejich fotogalerii nebo na stránku s informacemi o záhadách kolem těchto útvarů z tisku

 

 

lom Bílina lom Bílina lom Bílina lom Bílina lom Bílina Lahošť
bývalé Radovesice Lom Bílina