Markazit - pyritové konkrece vzniklé ve vrstvách písku činností bakterií mohou mít rozličné tvary.