Tento pyrit vznikl bakteriální činností na zbytcích mořských křídových organizmů v jílovitém vápenci