tyto kuličky pyritu vznikly v důsledku působení sírany redukujících bakterií