CHALCEDON

 

Chemický vzorec:   SiO2

Krystalová soustava: -  

Barva:   bílá, šedá, šedomodrá, šedohnědá aj.

Vryp:   bílý

Lesk:   skelný, mastný, matný

Štěpnost:   chybí

Tvrdost:   7,0

Hustota:   2,65

Lokality: lom Bílina, Korozluky, Kučlín, Radovesice

 

Žichov

bývalé Radovesice

Hořenec

Hořenec

Kučlín -Trupelník  
Lom Bílina Lom Bílina