Tento jedinečný vzorek pochází z dutiny zkamenělého kmene oligocenního stromu rodu Tetraclinis, zdrojem kysličníku křemičitého byly třetihorní rozsivky