Chalcedonové  vrstvičky povlékají dutiny v čediči, žlutohnědý lem tvoří starší aragonit. Mechanizmus vzniku podobný jako u achátu.