Tento vzorek chalcedonu vznikl během zvětrávacích procesů v dutině  zjílonělého čediče.