ARAGONIT

  

Chemický vzorec:   CaCO3

Krystalová soustava:   kosočtverečná

Barva:   bez barvy, bílá, vínově žlutá, načervenalá, nazelenalá, fialová, modravá, šedá

Vryp:   bílý

Lesk:   skelný, na lomných plochách mastný

Štěpnost:   nezřetelná

Tvrdost:   3,5-4,0

Hustota:   2,95

Lokality: Číčov u Hořence, Měrunice, Korozluky, Obrnice, Dolánky, Všechlapy, Dobrčice, Braňany

Speciality: Aragonit je nejběžnějším minerálem čedičových výlevů, obyčejně krystalizoval v závěrečných fázích tuhnutí magmatu. Zaplňoval pukliny v utuhlém ale ještě teplém čediči. Krystaly jsou obyčejně orientovány kolmo k puklinám - pak vzniká vláknitá a stébelnatá podoba minerálu, kterou nalezneme na všech čedičových lokalitách. Pokud bylo dostatek prostoru pro růst krystalů a krystaly rostly našikmo ke stěnám dostatečně otevřených puklin, vznikly pro aragonit typické sloupečkovité krystaly.  Zdrojem vápníku a oxidu uhličitého pro vznik těchto nádherných ukázek aragonitu nebyly pouze původní vulkanické roztoky ale ve většině případů křídové mořské usazeniny, kterými magma prošlo  a v případě oxidu uhličitého často i atmosférický CO2.      

 

Dobrčice Obrnice Dobrčice Mugle Braňany Braňany Braňany
Dolánky Všechlapy   Dolánky   Želénky Měrunice
Hořenec - brus Hořenec Hořenec Hořenec Hořenec - Číčov Hořenec - Číčov Obří pramen