Všechlapské aragonity byly typické fialovým nádechem, ten ovšem na světle postupně bledne