vláknitá forma aragonitu je ve vulkanických horninách Českého středohoří běžná, nikoli ovšem v takovýchto rozměrech