bývalý kamenolom v Obrnicích nabízel bezbarvé krystaly aragonitu "hořeneckého typu"