Americký "bratr" Bořně - Devils tower

  

Letecký pohled svislý   Letecký pohled z boku Detailní pohled na horu Detail sloupcovité odlučnosti

  

Navigace :  Na středozápadu USA v nitru státu Wyoming se nachází hora, kterou lze považovat za bratříčka naší (našeho) Bořně). Je to národní přírodní památka USA Devils tower (Ďáblova věž ?) vyhlášená v roce 1906 na ploše 13,47 ha (Bořeň 23,24 ha). Tato mystická hora známá z filmu "Blízká setkání třetího druhu" má mnoho shodných nebo podobných parametrů jako Bořeň. Tyčí se na návrší nad řekou Belle fourche (připomínáme, že řeka Bílina se také jinak nazývá Běla) do výšky 382 m nad řekou (Bořeň cca 320 m). Jak vyplývá i z plochy NPP je zřejmé, že  tato hora má poněkud menší plochu půdorysu než náš Bořeň, což jí propůjčuje ještě výraznější vzhled než u Bořně. Podobně jako u Bořně se pod západním svahem nachází příjezdová komunikace k rezervaci s turistickým zázemím.

 

Geologie :   Geologická stavba je s Bořněm téměř shodná - celé těleso Devils toweru  je tvořeno znělcem (s obsahem Anortoklazu, egirin-augitu a titanitu),  představuje těleso utuhlé  většinou pod povrchem uprostřed starších usazených a vulkanických hornin. Z toho vyplývá i podobnost, která je pro Devils tower dominantním znakem a  u Bořně ji můžeme sledovat v centrální  - vrcholové části  - sloupcovitá odlučnost horniny. Sloupce mají téměř shodné parametry jako u Bořně a stejně jako u Bořně na vrcholu přecházejí spíše v kolmo  rozpukané hranoly. Jejich tloušťka je maximální ve vrcholové partii (2 -2,5 m) a dospodu se skokově dvakrát zmenšuje (až na 1,3 m) , což je provázeno ohýbáním původně velmi strmě uložených sloupců do pozvolnějšího sklonu u úpatí svahu. Na základě této podobnosti s Bořněm navrhl a na místě ve Wiomingu ověřoval P. Závada originálně českou hypotézu vzniku Ďáblovy hory. Spolupráce s americkými geology vedla k publikaci představy vypracované na příkladu Bořně a tedy, že hora je erozním zbytkem znělcového tělesa vzniklého vtlačením znělcového magmatu do trychtýřovité diatremy.  Útvar má stáří kolem 40 miliónů let (Bořeň 35 mln.let). Lokalita je krásným příkladem toho, jak by mohla barevně vypadat hora Bořeň, pokud by během posledních 200 let průmyslového rozvoje našeho kraje nebyla pokryta produkty průmyslových exhalací. V přírodní podobě je větrající znělec totiž bělavě žlutý a nikoli černý, jak to známe na Bořni. Způsobuje to větrání horniny, věhem kterého se uvolňuje bílý minerál kaolinit a spolu s ním se vytváří malé množství oxidů železa.

 

Ostatní  :  Stejně jako u nás Bořeň je Devils tower velmi významným horolezeckým terénem a místem výletů mnoha turistů. Bohužel pro Američany je ale vrchol bez horolezeckých schopností a vybavení  nedostupný. 

 

Omlouváme se, že jsme v tomto případě zneužili fotografie neznámých autorů z USA, nikomu z nás se tam zatím nepodařilo dostat abychom pořídili vlastní snímky.