Devils tower je vertikálně vyhraněnější než Bořeň.