Ve spodu se sloupy znělce ohýbají do pozvolnějšího úhlu.