Sloupcovitá odlučnost znělce je hlavním rysem Devils tower...