Junior  klub
zpět na úvod kronika zpráv "Bílinské sojky" sponzoři test - poznávačka
 

Výsledky našich juniorů a dětí v soutěžích v roce 2006

 

Krajské kolo Zelené stezky  - Zlatého listu:

2. místo družstvo mladších (J. Procházka, M. Mach, L. Täuber, J. Chrastina, L. Koktová, L. Täuber)

2. místo družstvo straších  (L.Musilová, M. Machová, A. Krupková, Trang Dinh Thi Thu - Katka, L. Hošek)

Krajské kolo Indiánské stezky:

1. místo mladší hoši hlídka M. Mach, J. Procházka

2. místo starší dívky hlídka A. Krupková, M. Machová

3. místo starší hoši hlídka L. Hošek  a J. Täuber

5. místo mladší hoši hlídka F. Klíma a J. Chrastina

Okresní kolo Bilologické olympiády kategorie C:

1. místo Lada Musilová

2. místo Markéta Machová

3. místo Jaromír Täuber    

Národní kolo Indiánské stezky:

1. místo mladší hoši - M. Mach, J. Täuber

7.místo starší dívky A. Krupková, M. Machová

Litvínovský choroš 2006:

4. místo družstvo A. Krupková, L. Musilová, M. Machová

 

Zkrátka kam jsme vlezli, tam jsme se dobře předvedli.

 

Zajištění poznávací části rybářské soutěže Zlatá udice

 

20.5.2005 Vyvrcholila jedna z akcí, kterou bychom nemohli provést bez dlouhodobé práce Junior klubu v našem chovném centru.  K. Mach v podobě ředitele soutěže zajišťoval poznávací část soutěže rybářské mládeže Zlatá udice. Lví podíl na získání  výstavních exemplářů ryb, obojživelníků a plazů má celoroční snažení Marka Bařtipána, Markéty Řeřichové a Katky Drábkové z Junior klubu, kteří se celý rok starají o živočichy v našem chovném centru. Mnoho exemplářů především ryb zajistil I. Bílý, ostatní živočichové a rostliny jsou dílem z transferů dílem ze zahrádky K. Macha. 

             I. Bílý je zároveň vedoucím Sportovního klubu rybolovné techniky, který se soutěže se svým družstvem zúčastnil. V kategorii dorostenců se v barvách klubu rybolovné techniky zúčastnil i náš člen Marek Bařtipán, který ve své kategorii (podobně jako celé jeho družstvo v celé soutěži) v této velmi náročné tři dny trvající soutěži zvítězil. Jako vždy byla parádní disciplínou "našich" právě páteční "poznávačka" rostlin, živočichů u vody a ryb ve které byla konkurence dalších 5 družstev zcela smetena, když všechny kategorie vyhráli borci z bílinského klubu a v kategorii žáků ještě urvali i stříbro. Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu jak Markovi a jeho týmu  tak I. Bílému !!!

 

Pro tuto sezónu výkopové práce skončily

    Dokopáním celého zadního kříže v chodbách skončila hlavní část výkopových prací ve sklepeních. při poslední akci 26.2.2005 jsme už zaplnili pouze polovinu kontejneru (kolem  200 kbelíků). Podařilo se tak celou nejhlubší část sklepení určenou pro expozici ryb zcela zbavit navezené sutě. Spokojená parta úderníků se na vás usmívá z fotky.  Zleva K. Mach, M. Šecka, I. Bílý, J. Kabelka, L. Šecka, M. Bařtipán a R.Zenker.     

             

Další kontejner zaplněn během jednoho víkendu

Během soboty 19.2. a neděle 20.2.2005 jsme zaplnili celý další kontejner a podařilo se nám tak vynosit suť z celého jednoho "kříže". Jeli jsme jako kombajn jednak díky trénikům z uplynulých týdnů a hlavně díky bohaté účasti. V sobotu i v neděli přišli K. Mach, I. Bílý,  M. Bařtipán, bráchové Šeckové a R. Zenker a v neděli pomohli ještě P. Jaroš a J. Drábek. Zbývá vynosit druhý kříž a v podstatě jsme s hlavními výkopy zadní části sklepení pro akvarijní expozici hotoví. Experimentálně jsme si ověřili, že na zaplnění kontejneru je potřeba asi 410 kbelíků sutě.    

Výkopové práce pokračovaly dalšími metry

Během neděle 13.2.2005 jsme zaplnili zbytek kontejneru. Na akci se nás tentokrát sešlo pouze 5. Zúčastnění (K. Mach, I. Bílý, r, M. Bařtipán a bráchové Šeckové) udělali svůj běžný výkon 150 kbelíků. Postoupili jsme až do prostoru největší komory. Ve sklepě dost kapalo ze stropu v souvislosti s pátečním lijákem. 

Výkopové práce úspěšně zahájeny

Konečně máme kontejner a hned první sobotní brigádou jsme ho zaplnili do poloviny. V sedmi to bylo evidentně o něčem jiném než ve čtyřech nebo pěti. Zúčastnění pánové a hoši (K. Mach, I. Bílý, R. Zenker, M. Bařtipán, J. Kabelka a bráchové Šeckové) udělali těžební rekord 230 kbelíků !!! Postoupili jsme tak dále do nitra chodeb až do středu zadního kříže. 

Cena za "Záchranu žabího prince"

DDM v Bílině slavil na konci listopadu 2004 úspěch v soutěži "Na počítači o počítač" vyhlášené obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a Správou Národního parku České Švýcarsko. Diplom za třetí místo pro DDM  získal powerpointovou  presentací prací "Zachraňte žabího prince"  Petr Audy. Celá práce je výsledkem spolupráce DDM a naší společnosti, protože presentace byla zpracována v počítačovém kroužku DDM s použitím materiálů z našich záchranných akcí na výsypkách Dolů Bílina. Blahopřejeme DDM a zároveň se nám dme hruď pýchou, protože naše materiály a aktivity k tomuto úspěchu přispěly opravdu lvím podílem. Díky tomuto úspěchu může Junior klub ve vybraných hodinách navštěvovat zdarma počítačovou učebnu na DDM.

Poslední letošní transfer na vnitřní výsypce a  na výsypce Pokrok 10.10.2004

Starší členové Junior klubu skoro v plné sestavě (M. Bařtipán, L. Šecka, M. Šecka, M. Řeřichová, K. Drábková) v doprovodu K. Macha I. Bílého  a E. Janečka provedli poslední letošní záchrannou akci na výsypce Pokrok a na vnitřní výsypce dolu Bílina. Podařilo se zachránit a přesunout na 166 exemplářů obojživelníků 3 druhů. Podrobnější zpráva pro členy je na interních stránkách. 

V září se k nám přidaly dvě správné nové juniorky - Katka Drábková a Markéta Řeřichová 

Holky si vzaly kompletně na starost péči o naše dva  malé zvěřince vyjma technických záležitostí, které zůstávají na bedrech předsedy. Jsou studentkami druhého ročníku gymnázia a kromě péče o naše drahocenné živočišstvo je zajímá život kolem vody i ve vodě. 

Začali jsme  zase makat v historickém sklepení (12.9.2004)

V neděli dopoledne jsme se sešli v úderné partě (K. Mach, Martin a Luděk Šeckovi, Jirka Kabelka a Radek Zenker - poprvé na akci BPS ) abychom zahájili sezónu ve sklepení - budováním podstavce pod 600 l akvárium v jedné z kobek, kterou jsme v zimě vyčistili od sutě. Pomáhala nám míchačka, takže práce docela odsýpala a jeden podstavec jsme do oběda  skoro dodělali a druhý začali.

 

Zajištění organizace a přípravy poznávací části rybářské soutěže Zlatá udice 21.5.2004.

Výborně kluci (hlavně Marek Bařtipán, Martin Šecka a Luděk Šecka) bez Vaší pomoci by to rozhodně tak dobře neklapalo. Ještě nás čeká národní kolo.

Jarní záchrana obojživelníků na výsypce Pokrok 16.5.2004

Pouze dva členové junior klubu (M. Machová a J. Täuber) se zúčastnili na prvním letošním transferu obojživelníků. Důvodem byla kolize této akce s akcemi rybářskými. Početně na akci převážili nečlenové - studenti gymnázia - snad budoucí členové klubu. O akci referovali noviny) viz tiskové zprávy

                       

                          (tenhle snímek byl pořízen na konci akce, takže zde chybí 3 lidé, kteří byli odvezeni, protože měli vodu 

                                    v holínkách nebo je už vůbec neměli) 

Odchyt jsme prováděli odchyt v předpolí sypání zakladače na pokrokské výsypce mezi Duchcovem, Osekem a Lomem. Vlastně docela nedaleko od místa podzimních záchranných akcí roku 2003 - ta jsou již zasypána. Teritorium odchytu bylo stanoveno na základě průzkumu, znalostí o postupu zakladače v nejbližších měsících a v koordinaci s organizátory akce Scholy Humanitas + CZU a s podporou oddělení rekultivací Dolů Bílina (Severočeské doly, a.s.) tak, aby akce byla maximálně efektivní. Zachránění obojživelníci byly na svobodu  vypouštěni na rekultivované části vnitřní výsypky Dolu Bílina poblíž Ledvic. 

                        

                                                                     tohle foto bylo v tisku (Bílinský zpravodaj a Směr)

Ve  24 lidech  se před zasypáním podařilo zachránit 112 skokanů skřehotavých, 6 kuněk obecných, 7 čolků obecných, 2 ropuchy zelené a cca 100 – 150 žabích pulců a kolem 200 žabích vajíček.  Všem zúčastněným (včetně dvou gymnazistů, kteří v hlubokém bahně výsypkových tůní zanechali své holínky) patří obdiv za to, jak se vypořádali se všude přítomným blátem a obtížným výsypkovým terénem.

Náš přírodovědný oddíl - Bílinské sojky se umístil v regionálním kole soutěže Zelená stezka - Zlatý list na vynikajícím  5. místě !!!

Umístění je o to zajímavější, že jsme dosáhli 95 bodů na třetím místě byl tým s 96,5 body a na 3. místě oddíl s 97 body!!!  Při  naší první účasti v této soutěži  jsme v tvrdé konkurenci zkušenějších  vůbec nesklidili ostudu. Naopak jsme vystrčili drápky.

Junior klub - hlavní motor odklízení sutě ze sklepení

Starší kluci - členové Junior klubu jsou zatím hlavním motorem budování muzea. Na třech brigádách organizovaných o víkendech zatím vynesli ze sklepení (budoucího muzea přes 4 tuny sutě). 

                  Děkujeme pánové !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Exkurse na Důl Bílina výsypky a příklady  vodních biotopů v okolí

se bude konat  patrně začátkem dubna, provedení exkurse bylo dne 11.3.2004 projednáno s ředitelem Dolů Bílina Ing. A. Vincencem  - Doly Bílina zapůjčí terénní vozidlo pro 20 lidí, tak abychom mohli navštívit i ta nejhůře přístupná místa. K exkursi jsou zváni především členové a kandidáti Junior - klubu ale i dospělí  členové společnosti jsou velmi vítáni. Průvodci budou Karel Mach a Emil Janeček. Přesný termín oznámíme elektronicky a dalšími kanály týden dopředu.  

Přednáška - základy hydrobiologie

24.2.2004. Zájemci o práci na projektu "Vodní biotopy na Bílinsku" se sešli na gymnáziu v učebně zeměpisu, aby se seznámili s úplnými základy vědy zvané hydrobiologie v podání Emila Janečka. Přednáška svým objemem (skoro 2 hodiny) a obsahem (probrali jsme vodu ze všech možných pohledů) ukázala na nesmírnou komplexnost tohoto oboru. Člověk, který se touto vědou zabývá musí být jak biologem, tak fyzikem nebo chemikem a musí dokázat to vše skloubit dohromady. Někteří posluchači byli přívalem informací doslova odrovnáni. Výsledkem diskuse po přednášce bylo konstatování, že pokračováním této přednášky bude přímo terénní exkurze po různých vodních biotopech spojená s exkurzí na povrchový  lom a výsypky Dolů Bílina, tak aby slovo doprovázel i dostatečně silný vjem zrakový, hmatový atd. 

Nový projekt - nové tváře?

11.2.2004 odpoledne v DDM Bílina jsme se sešli na úvodním sezení zájemců o práci na projektu "Vodní biotopy na Bílinsku" na práci Junior klubu vůbec. Kromě již kmenových členů Junior klubu jsme se seznámili s partou zájemců něžného pohlaví převážně z řad studentek bílinského gymnázia. Za dospělé členy společnosti  se setkání zúčastnili E. Janeček, K. Mach, L. Střesková a I Bílý. Byla nadnesena vize volného týmu, zabývajícího se výzkumem vodních a mokřadních biotopů  v okolí Bíliny. Byla nadnesena možná dílčí témata a hlavní směry, kterými by se výzkum měl ubírat. Prvním úkolem bude provést inventarizaci možných objektů výzkumu a ujasnit si co kdo by rád dělal. Další schůzka proběhne ve spojení s přednáškou  o hydrobiologických výzkumech na gymnáziu v Bílině poslední týden v únoru.