Sponzoři Junior klubu
zpět na úvod zpět Junior klub

        

Severočeské doly a.s.  uzavřely opakovaně v letech 2003 - 2006 s Bílinskou přírodovědnou společností  smlouvu o poskytnutí daru v hodnotě desítek tisíc korun na zařízení a provoz Junior klubu. Doly rovněž materiálně podporují záchranné akce prováděné Junior klubem, exkurse na důl Bílina a budování arboreta třetihorních dřevin. Touto cestou vedení SD a.s. vřele děkujeme.
             pan Luděk Šecka Velmi touto cestou děkujeme panu Luďkovi Šeckovi za to, jak nám pomohl s přípravou vybavení na naše letní aktivity - zhotovením 10 kusů obručí na síťky pro lov obojživelníků a 4 kusy rýžovacích misek. oboje je řemeslně perfektní a zcela jistě nám bude sloužit řadu let.
  Město Bílina poskytlo Junior klubu Bílinské přírodovědné společnosti  významnou podporu na činnost dětské sekce v letech  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011,2012, 2013,2014 2015 v hodnotě desítek tisíc korun ročně. Děkujeme největšímu sponzorovi dětských aktivit BPS.