Živočichové Eocénu

 

 

hmyz - brouci

hmyz - mravenci

korýši

plži

mlži

ryby - okoun  bilinia

ryby - thaumaturus

ryby - morčák

ryby - kaproun

obojživelníci - žáby 

plazi - krokodýl

savci - koník