Žáby (Anura, Froschen, Frogs...)

Blatnička  (Rana sp.)               čeleď :  Blatničkovití (Pelodytidae)

taxonomie:  třída obojživelníci (Amphibia) řád žáby (Anura)  čeleď blatničkovitíí (Pelodytidae)

velikost:   do 4 cm

ekologie: pravděpodobně  obyvatelé vodních ploch a močálů, 

současné ekvivalenty:  blatničky jsou v současnosti na světě zastoupeny dvěma druhy a to blatničkou kavkazskou (Kavkaz a Tturecko) a blatničkou tečkovanou (Iberský poloostrov, Francie a  Itálie), podobně jako příbuzné blatnice žijí tyto žabky nočním životem. Kladou vajíčka v dlouhých šňůrách podobně jako ropuchy. Živí se drobnými bezobratlými,

známé fosilní pozůstatky a projevy života: nalezena pouze jeden otisk téměř kompletní kostr,y

rozlišovací znaky:    na Bílinsku se zatím jedná o jediný nalezený fosilní rod z období eocénu  - kosterní pozůstatky vyžadují oko odborníkovo, 

lokality: Kučlín

  

Pelodytes sp..