Krokodýl - aligátor ( ...) 

 

Aligátor  (Diplocynodon  sp.)           

 

Taxonomie:  třída plazi (Reptilia), podtřída (Diapsida), řád krokodýli (Crocodylia)  čeleď Aligátorovití (Alligatoridae)

velikost:   kolem 1,5 m

ekologie:   predátor obývající převážně podřeží a pobřežní vodu eocenního jezera a řek, živící se pravděpodobně rybami, žábami, vodními ptáky a savci, kteří se přicházeli k vodě napít, tedy s velmi podobným stylem života jako dnešní krokodýlovití. Nálezy ostatků v jemnozrnných rozsivkových zeminách svědčí o tom, že se občas vypravil i do vod vzdálenějších od pobřeží. Sám zřejmě nebyl kořistí jiných živočichů než vlastních soukmenovců (mladé exempláře).  Kromě výskytu řady rostlin na lokalitě jsou nálezy krokodýla významným dokladem teplého klimatu v eocénu na Bílinsku

současné ekvivalenty: byli pravděpodobně velmi podobní dnešním aligátorům žijícím v subtropech Severní Ameriky a Číny

známé fosilní pozůstatky části živočicha: dutiny po nepravidelně oválných vyloužených koprolitech (fosilizovaných výkalech) jednotlivých  kuželovitých podélně rýhovaných zubech a kostěných štítcích s výraznou skulpturou pokrývajících tělo krokodýla  

rozlišovací znaky:  vzhled aligátora pouze menší rozměry, podobně jako dnes se na lokalitě nacházel pouze jeden druh zařazení  nálezu podobného níže zobrazeným je tedy vcelku jasné

lokality:  Kučlín

 

 

  

zub - krokodýl - Kučlín zub - krokodýl - Kučlín Koprolit - krokodýl - Kučlín koprolit - krokodýl - Kučlín