Morčák (Morone, Bass, Wolfsbarsch, Bar, ...) 

 

Morčák  (Morone sp. = „Perca“ lepidota Agassiz )           

 

taxonomie:  třída paprskoploutví (Actinopterygii), podtřída kostnatí (Neopterygii), řád ostnoploutví (Perciformes)  čeleď morčákovití (Moronidae)

velikost:   kolem 30 cm

ekologie:  vzácná  dravá  ryba eocenních jezer a řek a pravděpodobně díky svojí toleranci  ke slané vodě i migrující do moře nebo z moře, byl to dravec, živící se menšími rybami v mládí i korýši a planktonem.

současné ekvivalenty: morčáci řady druhů (morčák evropský, morčák tečkovaný,…) obývající především mořské pobřežní vody Evropy, američtí morčáci jsou známí i z řek (morčák mississippský)

známé fosilní pozůstatky části živočicha: části vylouhovaných  koster, otisky šupin

rozlišovací znaky:    tělo velkých rozměrů relativně vysoké, hřbetní ploutev výrazněji než u okounů  rozdělená na přední trnitou část a zadní jemně paprsčitou část, ocasní ploutev vykrojená

lokality:  Kučlín

  

  

Morone - Kučlín