Velmi vzácný nález - výrazná kostra podstatně větší než u Bilinie - ryby morone - druh, u něhož se předpokládá jistá míra tolerance ke slané vodě.