Vrba "náhrobní" (Salix x sepulcralis

 

   4 Na nábřeží řeky  koruna baldachýn listů listopád listy Borka
MAPA

 

Navigace: Jde o strom v Bílině sporadicky rozšířený, ale pouze  jeden strom byl  pro svoje mimořádné vlastnosti vybrán mezi významné stromy. Je jím velice pohledná vrba, kterou najdeme nedaleko křižovatky silnice č.I/13 a ulice Břežánská úhlopříčně přes křižovatku přímo naproti radnice tedy v uličce Nábřežní.      

 

Zdravotní stav stromu :  Tato mohutná smuteční vrba na břehu řeky Bíliny prosperuje a dosáhla poměrně nezanedbatelných rozměrů, které z ní dělají nádhernou soliteru přímo utvářející charakter nábřeží v těch místech. Pod vlivem silných větrů posledních let se v její koruně vyskytují zlomené uschlé větve. Strom není starší než 40 let.

 

Biologie :  Vrba  (Salix x sepulcralis)  je křížencem  přírodní vrby bílé,  běžného stromu mokřadů a lužních lesů  Evropy a Asie a vrby babylonské žijící v oblastech středního východu.  Dosahuje výšky 20 m. Kříženec s i z vrby babylonské vzal tvar a z vrby bílé odolnost. Korunu má spíše  spíše nižší rozprostřenou do šířky, což je dáno jak charakterem nících větví, tak tím, že bývá vysazována především na místech, kde se může vyvinout do šířky. Kůra stromu je šedohnědá až žlutošedá, mladé větvičky jsou žlutohnědé. Borka straších stromů je podélně rozpraskaná a dosahuje tloušťky několika centimetrů. Dřevo je křehké, trpí polomy při velkých větrech.  Listy jsou podlouhlé - kopinaté až 10 cm dlouhé na líci zelené na rubu bíle plstnaté.  Okraj listů je jemně pilovitý. Vrba kvete koncem dubna až v květnu po vyrašení listů. Květy jsou zvlášť samčí a samičí jehnědy. S. x sepulcralis  je poměrně odolná proti mrazu i exhalacím.

Význam :Vrba náhrobní na nábřeží řeky Bíliny je vysloveně dekorativním prvkem, bez jehož kaskády listí až na hladinu řeky a mohutného stinného baldachýnu si dokážeme těžko tato místa představit. I když jde o dřevinu málo trvanlivou a jinak poměrně běžnou, roste do takové velikosti několik desítek let a v případě jejího zničení by o tento krásný pohled byla ochuzena celá jedna generace. Zajímavé je, že stávající vrba byla vysazena v blízkosti místa, kde stávala podobná vrtba ještě v dobách starého kamenného mostu, tedy před začátkem 50. let minulého století, kdy byla provedena přestavba těchto míst spojená s regulací koryta řeky Bíliny a vybudováním silnice I/13.

 

Fosilní záznam :  Rod  Salix  je znám v třetihorních (spodní miocén - 20 mln. let) usazeninách mostecké pánve ve dvou druzích  jak v podobě listů, tak pylu.  Podle intenzity výskytu  jednalo se o jeden z nejhojnějších stromů nebo keřů okolí třetihorních řek a třetihorních močálů.